Toiminta-avustus Tampereen kaupungilta

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta myönsi Tampereen Pianoseura ry:lle 24.5.2018 päätöksellään toiminta-avustuksena 2000 €.

Kiitos Tampere!